پسر گلم بالاخره یک ساله شدی .  حسابی شیرین و عسلی شدی ۰ تولدت مبارک۰ کارمون این شده مرتب بگیم گوشت کو.چشمات کو . پاهات کو.بشکن بزن.دست به سینه شو. دعا بکن .موهاتو شونه کن۰ نای نای کن و....  وقتی این کارارو می کنی من و با بات از خوشحالی پر در می آریم و فکر میکنیم خوشبختیمون با تو کامل شده . راستی از میز و مبل می گیری و راه میری۰الانم بغلم نشستی و هی دگمه هارو فشار میدی .