شور : خیار شسته و به کمک کارد چاک کوچکی وسطش می دهیم، هویج شسته و خرد مقدارش کمتر از خیار و گل کلم باشد بیشتر برای تنوع رنگیست، گل کلم شسته و گل گل شده     داخل ظرف مورد نظر ریخته و لا به لا مقداری ترخان و گلپر نکوبیده ریخته و دو سه حبه سیر هم روی کار می گذاریم و با مایع پر می کنیم. مایع: به ازای5 لیوان آب ، 1 لیوان سرکه ،3 ق غ معمولی نمک      یخچال می گذاریم تا یک هفته دیگر برسد.