دسر موز(ونسکافه) : یک بسته پودر ژله ی موز را +یک لیوان شیر داغ + 2 ق غ شکردر شیر داغ (+ 1 ق چ پر نسکافه) در مخلوط کن ریخته و خوب هم + دو سوم لیوان شیر سرد و باز مخلوط + دو موز خرد شده ، مجدد مخلوط کن را روشن تا مایع یکنواخت شود ، در آخر 2 ق خامه اضافه و هم ، قالب را به کمک برس چرب . مایه را ریخته و در یخچال می گذاریم تا ببنددو مثل ژله وارونه می کنیم.