پیتزا ی نان تست لایه ای: نان های تست را دور گیری می کنیم. کف و دیواره های ظرف را به کمک برس چرب و نانهای تست را می چینیم + کمی کره و سس کچاپ  بعد هر چیزی که در پیتزا استفاده می کنیم مثل قارچ تفت داده شده ، فلفل دلمه ای ، مرغ پخته و ریش ریش و...  را چیده و پنیر پیتزا می پاشیم و دوباره تکرار می کنیم. در فر 200 درجه س نیم ساعت بماند و بعد از گریل استفاده تا رویش طلایی شود.