این الگو را از روی کلاه تولد بچه ها کشیدم(باز کردم)چند مدل هم از اینترنت برای دادن ایده گرفتم و ضمیمه کردم. می شود از مقواهای طرح دار استفاده کرد یا مقوای معمولی زیر کار باشد و رویش با برچسب،تزئینی ها و پرینتِ عبارت مورد نظر کار شود.می توان کاغذ کادو به مقوا چسباند و کار کرد.

اگر بخواهید شعاع را بیشتر ودر نتیجه ارتفاع کلاه را بلندتر کنید و اگر خواستید کلاه گشادتر شود به خصوص برای سن های بالاتر کمی از یک ربع دایره،بیشتربگیرید. بهتر است اول با روزنامه الگو بکشید.

برای کشیدن ربع دایره در اندازه ای بزرگ که پرگار جواب نمی دهد،می توان مداد را به نخ بست ،بعد قسمت مرکزش را محکم گرفته و با دست دیگر محیط دایره را رسم کرد.یک راه دیگر را هم با شکل نشان داده ام.