دوره های زمین شناسی :

1- پیش از حیات (پرکامبرین) : از این دوره، فسیل مستدلی به دست نیومده.

 2- حیات قدیمی =345 میلیون سال : حیات از آبها شروع شد.  خزندگان اولین موجوداتی بودند که در خشکی زاد و ولد کردند. از گیاهان هم از اولین ها در خشکی، دم اسبیها و سرخسهای غول پیکر بودند.در آخر این دوره تغییرات شدید آب و هوایی باعث از بین بردن اکثر گیاهان و جانوران شد.

3- حیات میانی =160 میلیون سال : که سه دوره داشت دوره اول خزندگان عظیم یا دایناسورها بوجود اومدند ودر دوره آخر از بین رفتند .دوره وسط به     دوره ی" ژوراسیک "معروفه که زمان تاخت و تاز این موجودات بوده.

4- حیات جدید = 65 میلیون : در اوایل این دوره زمین پوشیده از سبزه بوده ومقارن بوده با پیدایش تمساح ها ،پستانداران خونگرم مثل پونی(اسب کوچک)، پیدایش نخستین پستاندار آدم نما ،ماموتها(اجداد فیل) و... . تقریبا˝ در اواخر دوره میمو ن های آدم نما (انسانهای هایدلبرگ ) و بعد آدم نمایان اولیه به وجود اومدند.

5- عصر حاضر(انسان) 2500000 قبل ازمیلاد شروع شده وادامه داره. در اوایل این دوره به علت تغییرات شدید آب و هوایی خیلی از جانداران منقرض یا تغییر مکان دادند . آدم نخستین از آفریقا به آسیا و اروپا می ره و به اهلی کردن حیوانات و کشت گیاهان اقدام می کنه.

چشمک به تعبیری دیگه:اگر کره ی زمین رو انسانی 46 ساله در نظر بگیریم ،4 ساعته که انسان بوجود اومده ،یک ساعته که کشاورزی رو شناخته و یک دقیقه ایست که انقلاب صنعتی کرده.(اینو چند سال پیش از رادیو شنیدم و فوری یادداشت کردم خیلی جالب بود.)