سلام، من کلاه فارغ التحصیلی امیرحسین رو که آموزگار محترمشون زحمت درست کردنش رو کشیده بودند،آنالیز کردم و اندازه هاشو کشیدم. در حین سادگی،زیبا بود البته منگولش افتاده بود که می تونید از پست قبلی(جشن الفبا از بچه ها و زندگی) الهام بگیرید.الگوی مربع  رو اول با روزنامه و به صورت چهار لا یعنی یک ربع کار درآورده تا وقتی شکل باز شود متقارن باشد.