پسر گوگولی من امروز وقت حمومته الان مامان بزرگ و خاله لیلا مییان تا ببرنت حموم .یه شیر موز خرمای ۹۰سی سی هم نوش جان کردی .اموز اومدم عکستو بذارم.