خورشت بادنجان پوره شده: پیازهای خلالی را تفت ،برداشته بعد ،بادنجان ها را سرخ کرده ،تخم های توده ای آن را دور ریخته +مرغ  +رب انار + نمک ،فلفل ،زردچوبه + پودر سیر وکمی پودرکاری، بپزد تا خورش جا بیفتد و بادنجان ها پوره شوند. معمولاًروغن نمی خواهد بادنجان  روغن دارد.

رب انار این غذا مثل خورشت فسنجان زیاد مصرف نمی شود. در واقع غذا را مزه دار کند نه اینکه ترش کند.

بادمجان هایی که از فریزر در می آیند به راحتی پوره می شوند. البته آنهایی که با هواپز سرخ شده اند شکیل تر می مانند و برای خورش بادنجان مناسب ترند.