کباب حسینی با مرغ (گوشت چرخ کرده) :مرغ ها را مثل جگر،خرد کرده و به سیخ ها که بهتر است فلزی یا اگر میسر نبود چوبی خیس کرده،می کشیم. گوجه فرنگی ها را حلقه حلقه کرده یا به شکل پوره (با غذا ساز یا رنده) +نمک + یک لیوان آب + زعفران سائیده+ کمی آبلیمو + پودر فلفل قرمز، درش را می گذاریم.  وسط کار برمی گردانیم.همین که به روغن افتاد خاموش می کنیم، بیش تر ازآن ،عصاره ی گوجه فرنگی می سوزد.

اگر خواستیم با گوشت چرخ کرده درست کنیم +پیاز + نمک ،بعد از ورز، قلقلی کرده و سپس به سیخ کشید. مانند قبلی تهیه می شود. البته آبلیمو و آب ندارد و می توان از زعفران صرفنظر کرد. / این غذا را می توان با سماق پلو (سماق را لا به لا ،موقع دم کردن برنج ،ریخت.) میل کرد.

  ₪ اگر از سیخ چوبی استفاده کردیم باید چند ساعت قبل در آب بماند تا آب گوشت را به خودش جذب نکند.

کباب حسینی با مخلوطی از گوشت چرخ کرده +  گوشت مرغ چرخ کرده+کمی دنبه ی چرخ شده

 

تصویر پایینی کباب حسینی با گوشت تکه ای است ولی به نظر اینجانب دو نوع بالایی بهتر است.