آبگوشت مرغ:پیاز را تفت تا سبک شود + زردچوبه + فلفل +مرغ و لپه (که شسته ایم ) همه با هم تفت بخورند + رب + آب + نمک +روغن اگر لازم داشت + زعفران  . وقتی مرغ ها پخت + آلو خورشتی که یک ربع خیسانده و تمیز شسته ایم +  سیب زمینی پوست کنده (اگر بزرگ ود قارچ می کنیم) تا سیب زمینی ها بپزد.