چغوربغور یا واویشکا با دل (مرغ یا گوسفند)،جگرسیاه (مرغ یا گوسفند) جگرسفید، قلوه، سنگدان: هر کدام را که خواستیم تمیز کرده، می شوریم وخردمی کنیم. قسمت لوله ی بالای دل را زده  ،دو نیم کرده و رگ خونی ان را گرفته شسته و خرد می کنیم. قلوه را نصف و پوست نازش را دراورده ،شسته، سپس خرد، سنگدان را هم حسابی شسته و چون مثل جگر سفید دیرپز است ریز تر خرد می کنیم و دیر پزها را جدامی گذاریم تا بپزند. گوشت چرخ کرده هم می توان با مواد مخلوط کرد.

  وقتی پیازنگینی شده٬ بلوری شد٬جگر ،دل ،قلوه ،گوشت چرخ کرده را اضافه (مخلوط از هر کدام که خواستیم. جگر سفید و سنگدان بعد از اینکه جدا پخت و آبش را کشید ،در این مرحله می افزاییم) +نمک + فلفل + کمی رب + پوره ی گوجه فرنگی یا گوجه فرنگی خردشده +زرد چوبه+کمی آب با در بسته بپزد وبه روغن بیفتد. سیب زمینی نگینی سرخ شده را می توان در اخر با غذا مخلوط کرد یا خام با جگر و.. ریخت و در اخر با نان سرو کرد. البته اگر فقط با گوشت چرخ کرده باشد می توان با برنج نیز میل کرد.

₪ برای تهیه ی پوره ی گوجه فرنگی، آن ها را رندهی درشت کرده یا در غذاساز می اندازیم.

₪ برای تنوع رنگ می توان فلفل سبزیا دلمه ای خرد شده ،دو دقیقه ی اخر به خوراک اضافه کرد.