آش بلغور نارنجی :پیاز را ته قابلمه تفت + بلغور آشی که جدا از شب قبل خیس می گذاریم + آب قلم یا آب مرغ + فلفل سبز تازه یا خشک یک یا دو عدد+نخود و لوبیا چیتی و لوبیا قرمز که از شب قبل خیس خورده و آبکش شده + عدس تا بپزند.+نمک+فلفل سائیده (اگر لازم داشت) +سیب زمینی نگینی شده (+ گوشت های قرمز یا مرغ ریز شده) + کره یا روغن، غل بزند و به غلظت مناسب برسد. می توان روی کار هم  پیاز داغ ریخت.