پف فیل(پاپ کُرن)(ذرت بو داده) : در قابلمه ای خیلی کم روغن ریخته،دانه های ذرت را به صورت یک لایه و طوری که بیشتر از دوسوم کف قابلمه پر نشود،ریخته،شعله را نسبتاً زیاد کرده و در قابلمه را می گذاریم وقتی حس کردیم بیشتر ذرت ها پف کرده اند، کنار گذاشته تا با گرمای ظرف بقیه هم پف کنند. اگر زیاد روی شعله بمانند می سوزند،بعد گرم گرم نمک می پاشیم. اگر هنوز دانه هایی مانده بود مجدد روی شعله می گذاریم. اگر  وسط کار،در قابلمه باز شود ذرت ها به بیرون می پرند.(می توان از قابلمه ی در پیرکس استفاده کرد.)