ماست افزوده: ماست + نمک + خیار رنده درشت + پودر گل سرخ + پودر نعناع خشک + گردوی خرد شده (+ کمی کشمش موقع سرو+ پونه ی خشک و سائیده) روی کار می پاشیم.