شله زرد:به ازای یک کیلو برنج آشی٬ شکر 2کیلو و200گرم ( با تست)، کره صد گرم.برنج را از شب قبل خیسانده ٬بعد می گذاریم با آب خوب جوشیده و لعاب اندازد سپس کمی کره+زعفران دم شده و به کمک چای صاف کن،صاف شده + خیلی کم نمک  را اضافه می کنیم.شکر را باید بعد از اینکه به غلظت مناسب برسد اضافه کرد. (شکر نمی گذارد زعفران رنگ باز کند بعد از این که رنگ زعفران خارج شد شکر اضافه شود.) شعله را خاموش وگلاب را می ریزیم. رویش را با دارچین وخلال بادام و پسته تزئین می کنیم.