سلام ، امروز اومدم عکس هایی از تولدبچه ها بگذارم. یکشنبه 14 اردیبهشت تولد دختری بود و شنبه 20 اردیبهشت تولد پسری من هم چهارشنبه که وسط این دو روز بود و فرداش امیرحسین مدرسه نداشت برای تولد انتخاب کردم. 

شما هیچ چیز کم ندارید
برای همه چیز من بودن
تولدتان مبارک

عزیزان من