6 خرداد 93 / مسجد امام (مسجد جامع عباسی) واقع در جنوب نقش جهان ، نام معمار این بنای با شکوه استاد علی اکبر اصفهانی بوده است و 18 سال ساخت آن طول کشیده است.