سلام. این نمونه سوال و یادآوری از فصل اول علوم اول دبستان هست که برای امیرحسین طرح کردم.