8 مرداد93 - ابن سینا پزشک و فیلسوف معروف، متولد بخارا و فارسی زبان بود. (بخارا پایتخت سامانیان بود و در ازبکستان کنونی واقع شده) در همدان در گذشت.980 تا 1037 میلادی

امیر حسین همه جای سفر، سی دی بن تن به دست بود و اعتماد نمی کرد یک دقیقه اونو به مابسپره .من نمی دونم این موجودات خوفناک چه جذابیتی داره؟!!!!!


مقبره ی عارف قزوینی در محوطه