امروز تولد نرگس عزیزمه، تولدت مبارک

میلادت ای دوست مبارک باشد

ایــــــزد پـشـت و پـناهت باشد