سوپ قارچ:  مرغ + آبلیمو و پیاز درسته که آخر کار خارج می شود را روی شعله می گذاریم. از طرفی شیر+ خامه + آب + نمک و فلفل + جعفری + قارچ خرد شده  (+اگر جوی پخته از فریزر استفاده می شود در این مرحله اضافه) همه را در ظرف بزرگی می ریزیم تا سر نرود و شعله پخش کن را هم می گذاریم. بعد از پخت مرغ، مرغ ها را به کمک چاقو و تخته برش ،ریز خرد می کنیم و با آب صاف شده ی مرغ به ظرف قارچ ها اضافه می کنیم.اگر جو ، فریزری نبود باید زودتر از همه روی شعلعه بگذاریم تا با آب مرغ به قابلمه اضافه کنیم. اگر شیر سرد به موادی که گرم شده اضافه شود، می بُرد.

₪   می توان نان های تستی که دور گیری شده و هر کدام به 9 مربع کوچک تقسیم و در حالی که روغن مال کرده ایم در تستر (فر) تست شده ،بعد از خنک شدن نان ها ، هنگام سرو سوپ روی آن  اضافه کرد.

آشپز، آشپز