برای این مدل، دستمال رو برعکس تا می کنیم و به ترتیب نشون داده شده درست میشه.چون مدلش سه بعدی نیست میشه سر فرصت درست کرد و هر وقت مهمون میاد آماده استفاده کرد.