دستمال سفره ی ساده

دستمال سفره ی ساده

این دستمال فقط از چند تای متوالی به شکل مثلث درست می شود سپس به شکل ایستاده در بشقاب قرار می گیرد.

در مواقعی که فرصت برای تهیه ی دستمال سفره نیست، لیوان ها می توانند جای خوبی برای قاشق و چنگال باشند.

/ 1 نظر / 12 بازدید
نوری

یک مطالعه در انگلستان نشان داده مردها به‌طور میانگین روزانه 43 دقیقه را صرف خیره شدن به جنس مخالف می‌کنند که این میزان برابر با 259 ساعت یا تقریبا 11 روز در سال است. جمع این زمان در فاصله بین 18 تا 50 سالگی یک مرد می‌شود بیش از 11 ماه و 11 روز. یعنی یک مرد انگلیسی در این فاصله، قریب یک سال از عمرش را صرف کاری کرده که در فرهنگ ما اسمش «چشم چرانی» است.