عطارد - ونوس

عطارد(تیر) : کوچکترین سیاره ی منظومه ی شمسی همین سیارست که به خاطر سرعت زیادش" تیر"نام گرفته. حرکت وضعی نداره ،فقط حرکت انتقالی داره و دور خورشید میگرده. چون حرکت وضعی نداره ،طرف رو به خورشید حسابی گرم30 درجه و طرف دیگه که پشت به خورشید هست حسابی سرد یعنی 200 درجه زیر صفر. اگه از این سیاره خورشید رو تماشا کنید دو برابر اونی دیده میشه که از زمین دیده میشه.

زهره(ناهید)(ونوس): زمین بین زهره و مریخ قرارداره،اما زهره نسبت به مریخ به زمین نزدیکترهست.  این سیاره از عطارد گرمترهست. اما چه طور؟ ظاهرا نباید این طور باشه چون فاصلش ازخورشید نسبت به عطارد بیشتر هست. دلیلش اینه که زهره اتمسفر غلیظی داره و 80 درصد نور خورشید رو منعکس می کنه. در نتیجه درخشندگی زیادی هم داره

/ 0 نظر / 14 بازدید