7 ماهگی - 8 ماهگی

الان که می نویسم تو خوابیدی راحت بخوابی جان من

در پایان ۷ ماهگی:۹ک و۲۰۰گ وزن و۷۰ س قد رعنات بود.     Δسرسری میکردی  Δبا روروک هر طرف می خواستی می رفتی   Δمدفوع غلیظتر شده    Δیک چیزی مثل با رو هی تکرار میکردی     Δغذا همون قبلی ها ولی بیشتر

الان  توی ۸ ماهگی هستی   چهار شنبه ۲۳/۹/۸۴ تولد امام رضا اولین سلمونی رو رفتی    Δخودت با پتو دالی می کنی   Δمن پنهون میشم صدات می کنم و تو با روروکت منو پیدا می کنی      Δغذاهات تنوع بیشتری پیدا کرده  فرنی .حریره.پوره سیب زمینی وهویج وزرده تخم مرغ  .ماست شیرین .سوپ.تراشه سیب.آب لیمو شیرین

/ 0 نظر / 16 بازدید