دمی بلغور و رشته (کُتمه) – دمی بلغور و عدس

 

دمی بلغور و رشته (کُتمه) :این غذا به استامبولی نزدیک است. پیاز را با زرد چوبه + فلفل در روغن تفت  + پوره ی گوجه فرنگی (با رنده یا غذا ساز پوره می کنیم.)+بلغور شسته شده + آب که مثل کته، اندازه ی یک بند انگشت روی کار آب بایستد(بیشتر شود،خمیر می شود.)+ زعفران ،نصف آب که رفت سیب زمینی نگینی را  اضافه + نمک و یک سوم آب که ماند،رشته های پلویی  را اضافه می کنیم. این مرحله کوتاه است و رشته آب غذا را به خود می گیرد.  آب رویش کشیده شد، مثل کته  دم می  گذاریم ولی بهتر است ته قابمه ی پلوپز لواش انداخته، و غذا را به آن انتقال داده و بقیه را در پلوپز آماده کنیم تا اطمینان بیشتری از خمیرنشدن غذا داشته باشیم.

₪ روغن این غذا را بیشتر از روغن پلو می گیریم.اگر روغن حیوانی یا کره نیز استفاده شود،بهتر است.

₪ بهتر است ازرشته های  پلویی محلی استفاده شود و یا اگر کارخانه ایست نوع کلفت آن انتخاب شود.البته رشته های محلی معمولا پرنمک هستند و به خود غذا با احتیاط نمک اضافه شود.

₪ با نیمرو یا قیمه  صرف می شود. برخی با شیره (انگور) میل می کنند.

₪نکته ای که در این غذا مهم است خمیر نشدن آن است پس کمی مواد را زنده تر برداشته،آب با احتیاط مصرف و روغن کمی بیشتر به کار رود. آب + پوره ی گوجه فرنگی یک بند انگشت شود.

دمی بلغور و عدس: به جای رشته می توان از عدس که پخته ولی له و زیاد نرم نشده، استفاده کرد.در واقع عدس پلویی که به جای برنج ،بلغور دارد + رشته و همان مکمل هایی که  با عدس پلو صرف می شود،اینجا هم کاربرد دارد. بلغور آشی چون درشت تر است بهتر از بلغور کتمه (پلویی) در می آید.

/ 0 نظر / 112 بازدید