8 ماهگی

AMIR HOSSINEدر پایان ۸ ماهگی:    ۹ک و۴۰۰گ وزن و۷۱س قدت بود.            Δبرای سرما خوردگیت دکتر این داروها رو داد   شربت سرما خوردگی ۵/۲سی سی  هر۶ساعت - استامینوفن ۱۸قطره - گایفنزین برای سرفه ۵/۲سی سی هر۸ساعت - قطره کلرو سدیم ۲قطره در هر سوراخ بینی۰ هر۶ساعت             Δوقتی اتفاق کوچکی افتاد نباید با هول و ولا به طرفت اومد چون بلند تر گریه می کنی  

/ 0 نظر / 7 بازدید