کهکشان راه شیری - ستاره ها وسیاره ها

 

کهکشان راه شیری: کهکشان توده ای هست از سیاره ها و بیشتر ستاره ها ،ابر و گاز. فاصله ی کهکشان ها از هم زیاده. ایکی از این میلیاردها کهکشان٬کهکشان راه شیری (راه مکه)هست. چون بخشی از اون به صورت راهی سفید رنگ در آسمان شب دیده میشه به راه شیری معروف شده. کهکشان ها بیشتر به شکلهای بیضوی،نامنظم و مارپیچی هستند که راه شیری مارپیچی شکل هست.

این کهکشان هر 225 میلیون سال حول مرکز کهکشان گردش می کنه. پس خورشید و ستارگان دیگه ی این کهکشان به دور مرکز راه شیری در گردش هستند. منظومه شمسی حدودا˝ در فاصله دو پنجم از مرکز راه شیری قرار گرفته. ( در برابر کهکشان خیلی کوچکه)

ستاره ها وسیاره ها: چون نور ستاره ها از لایه های مختلف با هوای سرد و گرم عبور میکنه و منحرف میشه ،به نظر می رسه که ستاره ها چشمک می زنند .سیاره ها برعکس ستاره ها از خودشون  نوری ندارند . درخشندگی ظاهری ستارگان را با مقیاس قدر ظاهری عنوان می کنند.

/ 0 نظر / 25 بازدید