نشانه ی کتاب

اینیک نوع بافتن ژاپنیست که به عنوان نشانه ی کتاب یا تزئین به کار می رود.عرض نوارها سه سانتی متر و طول آنها از طول کاغذ 2A کمتر نباشد(طول کاغذ کادو).دو نوار را مثل پارچه دورو بر روی هم قرار می دهیم. این جا من از کاغذ کادوی طرح دار و روبان کاغذی  استفاده کرده ام که ساده و طرح دار کنار هم جلوه کنند.

وقتی به شکل شماره ی سه باشد٬نوار طرح دار به صورت لوزی در وسط می افتد.

/ 1 نظر / 19 بازدید