9 ماهگی

در پایان ۹ ماه :۹ ک و ۴۵۰ گ وزن و ۷۱سانت قدت بود

Δوقت بازی با خودت حرف میزنی     Δاعتراضت رو با صداهایی نشون میدی   Δخرمای پوست گرفته در آب جوشیده حل واز صافی گذشته توی سرلاک وفرنی از این به بعد اضافه +کته خیلی نرم با ماست نرمتر شود          Δکلما تی مثل بیا بگیر رو انجام میدی و متوجه میشی       Δاین ماه تاسوعا و عاشورا سقا شده بودی

 

/ 0 نظر / 14 بازدید