نان سیردار

نان سیر دار : نان تست را با چاقو روی تخته برش دور گرفته ( می توان مثلثی برش زد  یا قالب زد) مواد رومال : کره نرم شده در دمای محیط برای 4 نان تست 50 گرم کره در نظر می گیریم + سیر رنده شده یا ریز خرد شده (پودر سیر) + کمی جعفری تازه یا ده دقیقه زودتر از  فریزر خارج کرده

₪ با نان باگت هایی که به شکل طولی و به ضخامت نان های تست برش خورده هم می توان درست کرد.

/ 0 نظر / 21 بازدید