بیسکو بستنی

بیسکو بستنی :حدوداً با هر لیتر بستنی چهار لیوان سرخالیدرست می شود. برای هر لیوان سه عدد بیسکوئیت ساقه طلایی ( یاانواع دیگر) در نظر گرفته شود. بیسکوئیت ها را در نایلون فریزر به کمک گوشت کوب پودر می کنیم ،کمی پسته یا گردو را به همین روش کوبیده + بستنی در دمای محیط آب شده ،رویش شکلات چیپسی ریخته و با قاشق بلند سرو می کنیم.

/ 0 نظر / 124 بازدید