یک سال و دوماه

پسر نازنازیم ۱۴ ماهت ۳روزه تموم شده.راه می ری ولی نه درست وحسابی .شیرین کاریات هم که دیگه غوغا میکنه.عسل من تازگیها خوب می خوری۰

.خیلی دوستت دارمشاید فردا دوباره ببرمت شهر بازی چون از دیدن بچه ها خیلی کیفور میشی.امیدوارم همیشه سالم باشی فدای اون چشمای خوشگلت.راستی پس فردا روز مادره ومن به اینکه مادرم افتخار میکنم.حس بی نظیریه.من از تو وخدای خودم ممنونم که این حس کمال رو به من دادی.حتما تو هم قدر مامان وبابا رو خواهی دونست. 

/ 0 نظر / 7 بازدید