آبان و آذر92

جایزه ی امیرحسین در مسابقات جابربن حیان پارسال، که تو اداره مونده بود.

جایزه ی امیر حسین تو مسابقه ای که پلیس به صورت تستی در مدرسشون اجرا کرد.

اولین لوح نویسی فرنیا به کمک نقطه چین

دختردایی بچه ها

/ 3 نظر / 130 بازدید
پاییزفصل زیبا

سلام .....خدا این گلهای زیبای زندگی را برای شما سلامت نگه داره ....الهی آمین [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پاییزفصل زیبا

بی‌کرانه در کلمات شگفت زاده شدم. شگفتا که در اين دقيقه سرشار از کشف اين باد برهنه‌ام. رودها برمی‌آيند کوه‌ها برمی‌آيند بادها برمی‌آيند و آدمی هنوز از خيل خواب‌آلودگانِ زمين است. شگفتا که من پيش از تولد خويش با مرگ به معنا رسيده‌ام. بی‌کرانه به رويايی پوشيده از حرير نور و نماز لبالبِ هوشم در اين دقيقه‌ی دور....((سیدعلی صالحی)) [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

زندایی

[چشمک]