آغاز

 ۲۸ شهریور ۱۳۸۳ دونستم که می آیی.

خلاصه مامان جون یه اتاق خوشگل برات درست کردیم و۲۰اردیبهشت۱۳۸۴ ساعت۷ صبح بیمارستان آتیه توسط دکتر مرصوصی دنیا اومدی.

بابایی یه اتاق خصوصی گرفت و من خیلی راحت بودم.بابایی همیشه به فکر راحتی زن و بچست بیا همیشه برای سلامتیش دعا کنیم. میدونم که تو همیشه قدر بابا و مامان رو خواهی دونست.

تولدت قشنگترین روز من بود.

/ 0 نظر / 13 بازدید