فصل آماده کردن مواد غذایی و نکاتی از فریز کردن

فصل آماده کردن مواد غذایی و نکاتی از فریز کردن

بهار: باقلا و نخود فرنگی نیمه ی بهار/ سیر سبز /  شوید٬نعناع و مرزه برای خشک کردن /کنگر:برای فریز کردن / ٬لوبیا سبز٬ قرمه سبزی٬کرفس٬سبزی کوکو سبزی/ توت فرنگی برای مربا یا فریز کردن:خرداد/اسفناج:اردیبهشت

تابستان: آلبالو برای مربا ٬فریز کردن٬خشک کردن /غوره:تیر/زردآلو٬ گیلاس:برای کمپوت ٬مربا یا فریزکردن/خیار شور/ ذرت برای فریز کردن/ جعفری و فلفل سبز:برای خشک کردن /ورقه های شلیل٬ گلابی ٬هلو وغیره برای خشک کردن/شهریور: انگوربرای سرکه٬شیره٬ترشی٬کشمش/لیمو ترش

پاییز: اول پاییز: ترشی ٬ شور٬لوبیا سبز٬ قرمه سبزی٬کرفس٬سبزی آش٬سبزی کوکو سبزی / زغال اخته:برای مربا وفریز/آبان:اسفناج

زمستان: پرتقال :برای خلال  یا مربا.

در فریزر:

☼ خلال پرتقال یا نارنج را چند بار جوشانده وآبش را عوض٬ تا وقتی تلخیش کاملا˝گرفته شد٬در نایلون فریزر پهن و فریز می کنیم. یک ساعت قبل استفاده ٬مقداری را شکسته ٬بیرون می گذاریم.

☼ من به صورت پراکنده ودر طول مدت ،مطالبی درباره ی مدت فریز مواد غذایی شنیده و خوانده ام که این جا می آورم.البته آمار و ارقام گاه متفاوت بوده است. گر چه مواد غذایی هر چه سریع تر مصرف شوند بهتر خواهد بود .در ضمن ممکن است خراب نشده باشند ولی خاصیت خود را از دست می دهند. بهترین دمای فریزر 18- درجه و کمتر از 15- درجه نشود. سعی شود گوشت قرمز تا 4 ماه، ماکیان تا 6 ماه و اگر پخته بود به صورتی که آب گوشت روی گوشت را بگیرد تا 2 ماه مصرف شود. همچنین گوشت چرخ کرده وماهی تا سه ماه، دل و جگر و پاچه تا 2 ماه،سوسیس و کالباس تا یک ماه، سبزیجات تا 10 ماه ولی به صورت سرخ کرده ،نصف این مدت در فریزر بماند. به طور کلی هر چه مقدار چربی بالاتر باشد مدت زمان در فریزر کمتر و بیشتر در معرض فساد است.

☼ برای اینکه مقدار و شکل مواد غذایی فریز شده یکسان باشد،می توانید مانند شکل از یک قالب استفاده کنید.تاریخ و نوع ماده ی غذایی فراموش نشود.

 

/ 0 نظر / 75 بازدید