سیاهچاله - سال نوری - راهپیمائی فضائی

سیاهچاله ها: وقتی که سوخت یک ستاره ی سنگین تموم می شه، دیگه ستاره نمی تونه وزن خودش رو تحمل کنه، یه جورایی مچاله و فشرده میشه، در خود فرو می ره و سیاهچاله تشکیل می شه.    p=m/v    چون حجم سیاهچاله از هسته ی یک اتم کوچکترمیشه، نیروی گرانش و چگالی بسیار بالائی داره،به طوریکه هر چیزی که به اون نزدیک

میشه ،فرو میره. نور نمی تونه از سیاهچاله بگذره. سیاهچاله ها ماهیت فیزیکی اجسام رو تغییر داده و بعد چهارم به اونا میدند.

تصور بعد چهارم برای ما که در دنیای سه بعدی زندگی می کنیم،خیلی مشکله. همون طور که جسمی سه بعدی پیچیده تر از شکلی دو بعدیه و به اون مسلطه. چهار بعدی هم به سه بعدی مسلطه و اگه مثل انسان دارای شعور باشه می تونه داخل اشیای سه بعدی رو ببینه بدون اینکه اونا رو باز کنه. میگن روح بعد پنجم داره و می تونه در یک زمان چند جا باشه و در محدوده ی زمان و مکان نیست. کلا این مبحث کمی سنگینه و تصورش برای من یکی ناممکن.

سال نوری:مسافتی را که نور در یک سال طی می کنه .

 یک سال نوری 9.4605284 × 1012   =  کیلومتر

راهپیمائی فضائی: برای کارهایی باید از سفینه خارج شد مثل تعمیر و کارهایی روی وسایل فضایی ،مثلا ممکنه 7 ساعت طول بکشه این 7 ساعت فضانوردان در راه پیمایی فضایی هستند.

/ 0 نظر / 14 بازدید