لیست تگ دسر،بورانی،تنقلات سر سفره:

Jخاگینه هویج  /   Jخاگینه ی قاشقی/     Jخاگینه ی شیرین/  Jکوکو شیرین (کوکو قندی) /

Jسالاد سزار /    Jسالاد شیرازی/   Jسالاد بلغور /  Jسالاد الویه/  Jسالاد کاهو / Jسالاد ماکارونی/

Jکرم ژله + بیسکوییت یا کیک /   Jانواع پودینگ/ Jانواعی از کرم بیسکوییت (کیک) ( پان اسپانیا ، چیز کیک ،شارلوت فرانسه)/    Jپودینگ با نان تست شیرین شده Jکرم کارامل (آماده) /Jژله به اشکال مختلف

 ژله ی ساده -  ژله ی میوه -  ژله خرده شیشه - ژله ی چند طبقه -  ژله داخل طالبی یا خربزه -ژله با کاسترد- ژله بستنی  و ...  /

Jشله زرد/   Jدسر برنجی قالبی/   Jفرنی نشاسته و آرد برنج/    Jشیر برنج/

Jبرش متفاوت خربزه و طالبی/

Jبورانی مرغ و گردو/  Jماست افزوده/   Jبورانی اسفناج/

Jترشی لبو/  Jترشی پیاز/   Jترشی (سالاد) با آب گوجه فرنگی/

Jاز دیگر موارد: شورها ، آنیون رینگ(پیاز حلقوی) ، انواع ترشی ، زیتون،مرباهای چنگالی مثل: گردو، آلو،انجیر و... سبزی خوردن و.../ 0 نظر / 13 بازدید