دستمال سفره برای زیر لیوان

مطابق شکل سمت راست  چهار گوشه ی دستمال را به طرف مرکز تا می کنیم. حالا با احتیاط دستمال را برگردانده دوباره شکل اول را پشت کار تکرار و برای بار سوم مجددا˝دستمال را برگردانده و تکرار می کنیم .بعد به آرامی گوشه ها را از زیر می کشیم. (برای اینکه موقع عکاسی دستمال برنگردد وسیله ای رویش گذاشته ام) 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید