نامه ی تزئینی

این یک نوع نامه بدون نیاز به پاکت است. کاغذ را از طول تا کنید،به طوری که مطالب داخلش دیده نشود. سپس مثل شکل از بزرگ به کوچک تاکرده ، در آخر کمی از لبه ی رویی کاغذ را به طرف بیرون خم کنید. تزئین و نوشتن مطلب مورد نظر ، روی کار فراموش نشود.

     

/ 1 نظر / 18 بازدید