نکات بچه داری

باز هم نکات مامانی:Δبرای تب مثل بعد از واکسن قطره استامینوفن هر ۶ ساعت دو برابر وزن بدن       Δوقتی بچه تب داره پاشویه با آب سرد باعث تشنج میشه آب شیر باشه    Δرنگ مدفوع بچه بعد از واکسن به خاطر تب تیره میشه            Δبرای پوسته های سر بچه از روغن زیتون استفاده.اگر کف شوینده سرش بمونه بدتر میشه           Δمادر باید تا ۵ ماه بعد از زایمان قرص آهن و کلسیم بخوره                Δبرای پسر کو چولوی من :ساک بچه از تولد تا آخر ۲ماهگی     Δنی نی لالا از ۵/۱ تا آخر ۵ ماهگی      Δگهواره از تولد تا ۵/۲ ماهگی   Δتاب و روروک از ۷ ماهگی شروع                                  همیشه خندون باشی پسر عزیزم

/ 0 نظر / 26 بازدید