اوایل

تا ۱۰ روز قنداق شل کردیمت و تا ۱ماه فقط شبها

برای دل دردت کولیک اید میدادیموهر۵/۱ ساعت ۲۰ دقیقه شیررهی(تقریبی)

سرت باید یک طرفی روی بالش می بود تا شیر برگشتی به حلقت نره.اول شیر بعد عوض کردن پوشک

روغن بچه برای پاک کردن و پوسته دادن بدن.شیر مادر تا ۴۸ ساعت در یخچال میمونه۰این هم ماه اول تولدت

/ 0 نظر / 7 بازدید