جعبه ی کادو

برای درست کردن این جعبه ها،از مقوای ضخیم تر و محکم تر استفاده شود تا کار شکیل تر شود. با توجه به قسمت نامه درست کردن (چند ضلعی) باید قسمت روی کار کاملا˝ قاعده ی کار را بپوشاند. فقط  در این جا،کار ارتفاع هم دارد.اگر به صورت شکل عمل کنیم فقط یک چسب برای لبه ی ارتفاع کار لازم است. زیر کار را مثل کارتن می بندیم و از نوار چسب برای زیر کار استفاده می کنیم. این جا من اندازه ی کار را نداده ام بلکه اصولش را نشان می دهم .بر حسب کالایی که داخل کادو می رود اندازه ها عوض می شوند.

از مقواهای رنگی،ساده که رویش کاغذ کادو چسبانده شده،طرح دار  استفاده می شود.اگر کار ساده بود می توان با برچسب،مهره و ... روی کار را تزئین کرد.

برای در جعبه که جدا باشد به این شکل عمل می کنیم: قسمت بالایی را حذف کرده وشکلی مانند آنچه در تصویر دیده می شود(در جعبه) رسم می شود. 5/0 سانتی متر ابعاد در جعبه را بزرگتر می گیریم. این شکل را می توان به اشکال مثلث٬مستطیل٬چند ضلعی٬تعمیم داد.لبه های تیره شده  به عرض 1تا5/1 سانت، بسته به ابعاد جعبه٬جای چسب زدن است.

 

 

/ 0 نظر / 127 بازدید