ماست افزوده

 

ماست افزوده: ماست + نمک + خیار رنده درشت + پودر گل سرخ + پودر نعناع خشک + گردوی خرد شده (+ کمی کشمش موقع سرو+ پونه ی خشک و سائیده) روی کار می پاشیم.

/ 1 نظر / 85 بازدید
هاشم

یک نکته از من داشته باش! تنها برای حاجات دنیوی می توان سراغ پیامبران وائمه رفت ولی اگر حاجت اخروی مثل بخشایش گناهان داری فقط برو پیش خدا چون از غیر خدا کاری ساخته نیست ائمه وپیامبران در عالم برزخ هستند وبه ما نزدیکند ولیکن هنوز هیچکس به عالم قیامت پانگذاشته وشفاعت هم در دستان خدا و به اذن خداست وشیرازه دعای توسل از هم گسسته