پاکت نامه ی تزئینی

برای درست کردن این پاکتها: الگو را می توانید با توجه به ابعاد نمونه ی حاضری آن آماده کنید. آن را نگه دارید و هر وقت لازم داشتید با کاغذ کادوی دلخواه پاکت ها را بسازید.

می توانید قسمت روی کار را به سلیقه خود به شکلهای متفاوت برش بزنید.تقریبا˝از هر کاغذ کادو ٬4 پاکت تهیه می شود.. قبل از اینکه چسب بزنید ،جایی را که گوشه ی سر پاکت در آن گیرمی  کند و در الگو مشخص کرده اید با وسیله ای مثل موکت بر کمی برش دهید تا سر پاکت در آن گیر کند و باز نشود.

می توانید این پاکت ها را با کاغذ کادوهای طرح کودکانه  درست کنید و عیدی های بچه ها را داخل آن بگذارید.

 از کارتهائی که به مناسبتهای مختلف می رسد الهام گرفته و تز ئینات آن ها را نگه دارید.

/ 0 نظر / 24 بازدید