کره ی زمین : اتمسفر - اجزای تشکیل دهنده کره ی زمین - مطالبی از قطبین

اتمسفر: به ضخامت1000 کیلومتر اطراف زمین  رو پوشانده که از پایین به بالا به پنج بخش تقسیم می شه، لایه دوم در برگیرنده ی لایه ازون(O3) هست که در کمتر از سی کیلومتری زمین قرار داره. ، O3 در هوای تنفسی ما یک آلاینده محسوب میشه اما در لایه و موقعیت خودش ، زمین رو از اشعه های مضر حفظ می کنه.

گازهای هوای زمین :78٪ نیتروژن ٬ 21٪ اکسیژن٬ویک درصد بقیه گازها

اجزای تشکیل دهنده کره ی زمین: 6395 کیلو متر ،شعاع کره ی زمین هست که شامل قسمتهای زیر هست:

    1- پوسته ی خارجی یا لیتوسفر: 5تا 50 کیلومتر 2- جبه:مواد خمیری شکل اون "ماگما" نام داره،بر اثر آتشفشان به روی زمین راه پیدا کرده وبه این شکل سنگهای آذرین شکل می گیرند.2900کیلومتر ضخامت این لایه هست.3-هسته خارجی و داخلی که تمام مواد هسته به شکل گداخته و 5530 درجه دما داره.

چرا از قطب جنوب به عنوان یک قاره(جنوبگان) یاد می شه ولی قطب شمال نه؟چرا قطب جنوب سردتر از قطب شمال هست؟

 زمین با کمی زاویه نسبت به خورشید می چرخه ،به همین خاطر قطب جنوب سردتر هست. قطب جنوب،خشکیست که لایه ی ضخیمی از یخ روی اونو پوشانده .(مرتفعترین قاره هم هست) ولی قطب شمال در واقع یخ شناوری در اقیانوس منجمد شمالی هست.

/ 0 نظر / 44 بازدید