هفت آسمان

از امروز می خوام گاهی پست هایی درباره ی نجوم بگذارم، البته در حد اطلاعات عمومی. اطلاعات مختصری، تا از پس سوالات عمومی بچه ها در آینده بربیام و کمی ذهن خودم در این باره روشن بشه. پس با من همراه باشید.

هفت آسمان:

اطلاعات کافی از هفت آسمان در دسترس نیست، پروردگار می فرماید: "خداوند هفت آسمان را آفرید و ستاره ها و سیارات را زینت آسمان اول کرد." بشر هنوز به انتهای  آسمان اول نرسیده است(فضای لا متناهی) و این عظمت آفرینش را می رساند.می گویند یک طبقه مخصوص فرشتگان٬ طبقه دیگرمتعلق به نوع دیگری از فرشتگان به اسم ملکوتیان است و... .

به نظر اخترشناسان، جهان و کهکشان ها حدود 15 میلیارد سال ،پیش از انفجار بزرگ یا بیگ بنگ بوجود آمده اند .جهان در ابتدا  گاز بوده٬ سپس  فشرده و سردشده و کرات بوجود آمده اند.طبق نظریه ای حدود 5 میلیارد سال قبل بر اثر عبور ستاره ای از نزدیک خورشید انفجاری عظیم بوجود آمد و گازهایی به صورت متراکم از آن جدا شدند و در فضا با حرکت دورانی به گردش در آمده و سیارات و دنباله دارهای منظومه شمسی بوجود آمدند.

/ 0 نظر / 12 بازدید