دستمال سفره به شکل قلب

 مدل قلب برای مناسبتهایی مثل سالگرد ازدواج مناسب است و بهتر است دستمال با زمینه ی رنگ قرمز باشد.

دستمال را از طول تا می کنیم تا نصف شود. یک بار دیگر این کار را می کنیم تا دستمال چهار لا شود.مطابق شکل عمل می کنیم و در اخر دستمال را بر می گردانیم.

    

/ 0 نظر / 11 بازدید